Desfile Deusas Fashion no New Shopping Feira

Fotos – Josi Ferreira